Porozmawiajmy o Unii Europejskiej

strasbourg-1166650_960_720

Z przyjemnością przekazujemy poniższe informacje od dr Elżbiety Skotnickiej–Illasiewicz, Członka Rady Fundacji @My Obywatele UE, nt. nowego cyklu spotkań dotyczących Unii Europejskiej:

———————————
Szanowni Państwo,

„Porozmawiajmy o Unii Europejskiej” to próba zorganizowania cyklu spotkań dających okazję do rozmowy z wybitnymi współtwórcami naszego unijnego członkostwa – politykami, społecznikami, artystami, badaczami i ponownego odczytania i zrozumienia sensu unijnego projektu, gdzieś zagubionego i to nie tylko w naszym kraju. Projekt spotkań jest skierowany głównie do młodszej generacji polskich obywateli Unii, ale zapraszam wszystkich zainteresowanych tematem, w tym sympatyków konwersatorium Fundacji Polska w Europie. Do organizowania tych spotkań, zainspirowały mnie zarówno pesymistyczne wyniki analizy nowej podstawy programowej dla szkół, w której problematyka unijna jest niemal nieobecna, jak i wnikliwa lektura orędzia JC Junckera, wzywająca nas – Obywateli Unii Europejskiej, do włączenia się do debaty nad przyszłością naszej europejskiej wspólnoty w duchu fundamentalnych wartości unijnego projektu: wolności, równości i praworządności i ich funkcjonowania w unijnej praktyce.

Program ten został już zainaugurowany spotkaniem z ambasadorem Markiem Prawdą, obecnym dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Realizacji całości patronuje: zespół ekspertów Team Europe powołany przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej i Fundacje: „Centrum Prasowe Europy Środkowej i Wschodniej”, „Centrum Edukacji Społecznej DiP” i Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”. W myśl przyjętych założeń, chcemy aby spotkania wspomagały kształtowanie własnych opinii głównie ludzi młodych, pobudzały do wymiany poglądów, wzmacniały nasze poczucie polskiego obywatelstwa w Unii Europejskiej.

Obecny cykl pragniemy rozpocząć od debaty na temat wolności, pierwszej ze wskazanych wyżej wartości. Chcemy wspólnie zastanowić się w jakim zakresie członkostwo w Unii zabezpiecza naszą wolność zarówno w wymiarze politycznym jak i obywatelskim, tożsamościowym. Planujemy poświęcić tej kwestii dwa spotkania. W pierwszym z nich zastanowić się nad gwarancją sojuszy militarnych, zabezpieczenia granic, suwerenności, standardów wyposażenia obronnego, w drugim – wolności swobód obywatelskich, wolności słowa, zabezpieczania naszej różnorodności, odmienności kulturowej, ochrony wyznawanych (bądź niewyznawanych) odmienności religijnych, obyczajowych, akceptacji dla różnic poglądów czy tożsamości.

Spotkania będą odbywać się na Nowym Świecie 58, w terminach popołudniowych i datach dogodnych dla naszych gości, którzy przyjęli zaproszenie. Szczegółowe informacje o spotkaniach (temat, nazwisko zaproszonego gościa, termin) będą zamieszczane na rozsyłanych afiszach i na stronach internetowych: www.myobywateleue.org, www.fcp.edu.pl , www.studioopinii.pl.

Elżbieta Skotnicka–Illasiewicz