Rada Fundacji

prof. dr hab., prof. zw. Roman Kuźniar – Przewodniczący Rady Fundacji

Pisarka Katarzyna Grochola

prof. dr hab., prof. zw. Jan Jakub Michałek

ks. prałat Aleksander Seniuk

dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz

Sędzia Jerzy Stępień

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

prof. dr hab., prof. zw. Jerzy Wilkin

Rada Fundacji

Roman Kuźniar – Przewodniczący Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

prof. dr hab., prof. zw. ROMAN KUŹNIAR

Urodzony w 1953 r. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 r. uzyskał stopień doktora, zaś w 1990 r. doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2008 r. jest profesorem zwyczajnym UW.
Od 1977 r. zostaje doktorantem a następnie pracownikiem naukowym Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. W 1992 r. staje na czele Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Studiów Międzynarodowych UW. Prowadzi wykłady z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, praw człowieka, studiów strategicznych i polskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa. Wchodzi w skład Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1995-2002 był członkiem polskiej delegacji do Komisji Praw Człowieka ONZ. Jest autorem i redaktorem wielu publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, studiów strategicznych, polityki zagranicznej RP, bezpieczeństwa międzynarodowego i praw człowieka. W 1995 zainicjował wydawanie „Rocznika Strategicznego”, którego jest redaktorem naczelnym.
W 1990 r. rozpoczął równolegle pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był m.in. dyrektorem Departamentu Planowania i Analiz (1992–1994), ministrem pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie (1994–1998), pracownikiem (1998–2002) i dyrektorem (2000–2002) Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej (złożył dymisję ze względu na sprzeciw wobec wojny z Irakiem). W latach 2003–2005 pełnił funkcję dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ.
1 czerwca 2005 r. został dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 1 grudnia 2007 r. został doradcą ministra obrony narodowej Bogdana Klicha. 1 października 2010 r. został Doradcą Prezydenta RP.

Rada Fundacji

Katarzyna Grochola – Członek Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

KATARZYNA GROCHOLA urodziła się 18 lipca 1957 roku w Krotoszynie. Jej ojciec był prawnikiem, a matka nauczycielką języka polskiego. Ona sama, po ukończeniu VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, podejmowała się różnych zajęć. Zanim stała się poczytną pisarką, Grochola pracowała jako salowa, pomocnik cukiernika, korektor, dyrektorka składu celnego, szkoleniowiec w fundacjach czy konsultantka w biurze matrymonialnym.
Podjęła współpracę z takimi tytułami jak „Poradnik Domowy” czy „Jestem”. Jest autorką wielu powieści, które osiągnęły sukces kasowy. Mowa np.:. o „Przegryźć dżdżownicę” z roku 1997, „Nigdy w życiu!” wydane w roku 2001 (zostało zekranizowane), „Ja wam pokażę!” opublikowane w roku 2004 (na podstawie książki powstał film) czy ostatnia powieść pt.: „Zielone drzwi”. Grochola jest również autorką zbiorów opowiadań takich, jak: „Podanie o miłość” wydane w roku 2001 czy „Upoważnienie do szczęścia” z 2003 roku.
Jej twórczość została uhonorowana nagrodami AS EMPiK za „Nigdy w życiu!”, w roku 2001 oraz 2002. W tym samym roku (2001) otrzymała „Ikara”. Rok wcześniej przyznano jej cztery nagrody w konkursie dla dramaturgów Tespis. Wygrała je dzięki utworom „Pozwól mi odejść” oraz „Kot mi schudł”.
W roku 2005 założyła Wydawnictwo Autorskie i wydała w nim swoją kolejną powieść pt.: „Osobowość ćmy”.
Jest jedną ze scenarzystek dwóch popularnych seriali telewizyjnych – „Na dobre i na złe” i „M jak miłość”. Nadal tworzy i wydaje książki. Oprócz tego jest szczęśliwą mamą Doroty i babcią Antoniego.
Jej energię, zapał i pogodę ducha, a zarazem krytyczność, waleczność i nieustępliwość widzowie i czytelnicy mogli oglądać w popularnym programie pt.: „Taniec z gwiazdami” (XI. edycja), w którym pisarka wzięła udział i zajęła miejsce trzecie.

Rada Fundacji

Jan Jakub Michałek – Członek Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

prof. dr hab., prof. zw. JAN JAKUB MICHAŁEK

Profesor dr hab. od 2003, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (WNE UW), ukończył studia podyplomowe w College of Europe w Belgii oraz napisał doktorat i habilitację na WNE UW.
W latach 90. przez pięć lat pracował w polskim przedstawicielstwie przy Światowej Organizacji Handlu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i trzech książek na temat polityki handlowej i integracji europejskiej. Praca zatytułowana: Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe (PWN 2002) została wyróżniona nagrodą PTE im prof. E. Lipińskiego. W 2007 roku współredagował i napisał kilka rozdziałów w książce: 2. J. Michalek, W. Siwiński, M. Socha (red.) Polska w Unii Europejskiej: Dynamika konwergencji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Napisał też książkę Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym. Ich znaczenie w integracji Polski z Unią, wspólnie z J. Hagmejerem. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Rada Fundacji

Aleksander Seniuk – Członek Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

KS. PRAŁAT ALEKSANDER SENIUK

Historyk Kościoła, były dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, były wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, współpracownik Redakcji
Katolickiej TVP2. Obecnie rektor warszawskiego kościoła sióstr wizytek, wicedyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, konsultor Rady ds. Kultury Konferencji Episkopatu Polski, delegat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego ds. Kultury, członek Rady Fundacji Służby Rzeczypospolitej, członek Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, członek Rady Fundacji „My Obywatele Unii Europejskiej”.

Rada Fundacji

Elżbieta Skotnicka – Illasiewicz – Członek Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

dr ELŻBIETA SKOTNICKA – ILLASIEWICZ, (1940). Ukończyła studia magisterskie z zakresu teorii muzyki, pedagogiki muzycznej, socjologii kultury. Doktorat z socjologii kultury obroniła w Instytucie Sztuki PAN. W latach 1967–1993 była adiunktem w IFIS PAN, a w kolejnych latach kierownikiem Zakładu Socjologii Kultury oraz Dyrektorką Departamentu Statystyki Społecznej w GUS. W latach 1998 – 2004 członkini zespołu expertów ad personam przy Pełnomocniku Rządu ds. Negocjacji o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. W latach 2000 – 2009 Radca Ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej ds. inicjowania i analizowania badań społecznych z zakresu przemian świadomości i społecznych nastawień wobec następstw członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Autorka licznych publikacji z zakresu socjologii kultury i społecznych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W latach 1991 – 2017 v-prezes Fundacji Polska w Europie. Obecnie prowadzi dorywczo działalność akademicką, publikuje, pełni funkcje społeczne w Fundacjach: Centrum Prasowe Europy Środkowej i Wschodniej, My Obywatele UE, w Zespole Analiz Badań Społecznych KPRM. W 2009 została powołana do zespołu Team Europe przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Jest na emeryturze.

Rada Fundacji

Jerzy Stępień – Członek Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

Pełni funkcję prorektora Uczelni Łazarskiego oraz dyrektora Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego.

Jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W latach 2006-2008 był również jego prezesem. Od 2015 roku pełni funkcję członka Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W 1980 r. uczestniczył w powstawaniu „Solidarności” w regionie świętokrzyskim. Pełnił funkcję sekretarza I Zjazdu NSZZ „Solidarność” w gdańskiej Oliwie. W stanie wojennym w 1981 r. był internowany, a następnie dwukrotnie więziony z przyczyn politycznych. Piastował stanowisko senatora I i II kadencji (lata 1989-1993). Był współtwórcą reform administracji publicznej w latach 1990-1999. W latach 1990-1994 był generalnym komisarzem wyborczym, a w latach 1991-1994 przewodniczącym rządowych zespołów do spraw reorganizacji administracji publicznej. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1997-1999.

Wraz z prof. Jerzym Regulskim stworzył Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie był wiceprezesem Rady Fundatorów. Był także członkiem zarządu Fundacji Sue Ryder, obecnie zasiada w jej Komisji Rewizyjnej.
Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Gedymina, Medalem Bene Merentibus Iustitiae oraz Brązowym Medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.

W latach 1991-2006 był wykładowcą w Instytucie Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa publicznego i historii najnowszej. Jest współautorem „Posłania do robotników Europy Wschodniej” i stałym felietonistą „Dziennika Gazety Prawnej”.

Od 1977 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Został wybrany laureatem Nagrody Dziennikarzy Festiwalu Jazz nad Odrą 78.

Rada Fundacji

Roman Wieruszewski – Członek Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

prof. dr hab. ROMAN WIERUSZEWSKI

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, ad hoc sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Netherlands Quarterly of Human Rights”, „Państwa i Prawa”.

W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 do 1995 współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). Członek Rady do spraw Uchodźców I, II i III kadencji (1999-2014).

Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

Rada Fundacji

Jerzy Wilkin – Członek Rady Fundacji
My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 

Nota biograficzna:

prof. dr hab., prof. zw. JERZY WILKIN

Członek korespondent PAN od 2004 roku, członek rzeczywisty PAN od 2013 roku

Specjalność naukowa: ekonomia instytucjonalna; teoria wyboru publicznego; ekonomia polityczna; ekonomika rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; teoria i polityka integracji europejskiej.

Działalność naukowo-badawcza
Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1976 r., stopień doktora habilitowanego – w 1985 roku, a tytuł profesora – 1994 roku; wypromował 20 doktorów nauk ekonomicznych.

Autor ponad 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu w językach obcych. Najważniejsze opublikowane prace (książki):
– Współczesna kwestia agrarna, 1985;
– Jaki kapitalizm, jaka Polska?, 1995, PWN, Warszawa;
– Ekonomia dla prawników i nie tylko, 2007, podręcznik akademicki, cztery wydania, Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”(współautor);
– Teoria wyboru publicznego, 2005, podręcznik akademicki, dwa wydania, Wydawnictwo Naukowe Scholar (red.);
– Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?, 2013, Wydawnictwo Naukowe Scholar (red.);
– Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, 2016, Wydawnictwo Naukowe Scholar (za tę książkę otrzymał Nagrodę PTE im. Prof. Edwarda Lipińskiego)

Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1999–2006); członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; przewodniczący Rady Programowej Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Redaktor naczelny kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”.
Wydział Nauk Ekonomicznych UW: prodziekan (1987–90), dziekan (1996–99), kierownik Katedry Ekonomii Politycznej (1996–2014); dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (1990–92); przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista”; członek (1990–99) Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE).
Doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2011) i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2015), tytuł: Fellow of the European Association of Agricultural Economists (2014).