Pożegnanie śp. Janusza Leśniewskiego

Akapit
Mowa Olgierda Łukaszewicza na uroczystościach ku czci śp. Janusza Leśniewskiego. Kościół na Bielanach w Warszawie – 28 listopada 2020 r.

Czytaj więcej