18 stycznia 2019 roku – Pożegnanie Prezydenta Pawła Adamowicza

Dziękuję Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi za serdeczność i otwartość z jaką poparł naszą inicjatywę powołania Fundacji My Obywatele UE im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego. Osobiście przekonałem się z jakim zaangażowaniem mówił o zakotwiczeniu Polski w Unii Europejskiej. Cześć Twojej Pamięci. W imieniu Rady Fundacji – Fundator Olgierd Łukaszewicz.

Czytaj więcej