Protokół z 6. posiedzenia Senackiego Zespołu Samorządowego