20 czerwca 2018 – Wolna Sesja Obywatelska w Bydgoszczy

01843C18-3157-4AB4-8BD9-5BB87574B06D

Olgierd Łukaszewicz w Bydgoszczy.

Oto relacja Gazety
Wyborczej z XII Wolnej Sesji Obywatelskiej.

http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,23404699,olgierd-lukaszewicz-aktor-i-obywatel-poruszony-tym-co-sie.html