Uruchamiamy Kluby MyObywateleUE

„Protestuję przeciwko nasilającej się w Polsce retoryce antyunijnej. Nie zgadzam się na podsycanie takich nastrojów, bo nie zgadzam się na marginalizowanie Polski w ramach Unii Europejskiej. Największym jednak zagrożeniem, będącym możliwą konsekwencją takich nieodpowiedzialnych działań jest wyprowadzenie naszego kraju z UE. A do tego w żadnym razie nie wolno nam dopuścić” – mówi Olgierd Łukaszewicz, podkreślając że najlepszym sposobem przeciwstawienia się podobnym zagrożeniom jest integrowanie Polaków wokół idei zjednoczeniowej, narzędziem zaś – budowanie w całym kraju Klubów MyObywateleUE.

Rozpoczęliśmy już budowę Klubów MyObywateleUE w różnych regionach Polski. Pierwszy z nich powstał w Lesznie Wielkoposkim, kolejne są w trakcie tworzenia. Więcej na ten temat piszemy na stronie: Fundacja -> Kluby MyObywateleUE.

Jeśli aktywne uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej jest dla Ciebie ważne, to przejdź do strony: „Chcę założyć Klub MyObywateleUE” „Chcę pomóc”, „Pomagam regularnie” lub „Kontakt” i opisz nam Twój pomysł na naszą współpracę.