Mission Statement / Deklaracja Misji

Mission Statement


 We Citizens of the European Union

The Wojciech Jastrzębowski Foundation

Peace,  European integration and Polish independence are not given for ever.
We believe that ensuring the EU’s unity and peaceful development is the best guarantee
of freedom, prosperity and well-being of all European citizens. It is also a fundament
of forging a society based on pluralism, tolerance, justice,
solidarity, non-discrimination, and equality

Our mission includes

  • Challenging – as well as inviting to a citizens’ dialogue – all actors who aim at destroying the European integration and the values encompassed by the Article 2 of the European Treaty: ◊ respect for human dignity ◊ freedom ◊ democracy ◊ equality ◊ rule of law ◊ human rights and minority rights ◊
  • Initiating projects which strengthen the integrity of the European Union – as well as Poland’s European identity – by preserving the memory and history of the best European and Polish traditions.
  • Promoting citizen’s education by fostering European and ecological values (including awareness of the climate crisis). In our efforts we draw on the legacy of the patron of our Foundation, Wojciech Bogumil Jastrzębowski, the author of the precursory “Constitution for Europe” (1831), the great Polish patriot and polymath (combining studies of physics, botany, zoology, biology and gardening), and one of the pioneers of ergonomics.
  • Inviting as partners of all initiatives of actors and movements that share or aims and values of European integration.

We invite you to join us at:

MyObywateleUE.org / WeCitizensEU.org

 

Deklaracja Misji

My Obywatele Unii Europejskiej

Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego

Pokój w Europie oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze.
Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają one ze sobą w nierozerwalnym związku.
Wierzymy, że zapewnienie jedności i rozwoju Unii Europejskiej jest najlepszym gwarantem
zdrowia, wolności, dobrobytu i szczęścia jej mieszkańców oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego, opartego na:
pluralizmie, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności, niedyskryminacji i równości.

Dlatego konsekwentnie i systematycznie:

  • rzucamy wyzwanie, wraz z zaproszeniem do merytorycznego dialogu obywatelskiego, wszystkim tym, którzy niszczą integrację europejską lub podważają istotę Wartości Unii Europejskiej zapisanych w Art. 2 Traktatu o UE tj.: ◊ Poszanowania godności ludzkiej ◊ Wolności ◊ Demokracji ◊ Równości ◊ Praworządności ◊ Poszanowania praw człowieka, w tym praw mniejszości ◊
  • kreujemy, inicjujemy i realizujemy działania, których celem jest:
    umacnianie jedności Unii Europejskiej, europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli, krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę jej związkach z innymi narodami Europy, kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy;
  • prowadzimy edukację europejską i ekologiczną, aby scalać i budować synergię działań obywateli UE w obliczu licznych, olbrzymich wyzwań, w tym m.in. zmian klimatycznych. Czerpiemy przy tym z dorobku Patrona naszej Fundacji – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, autora „Konstytucji dla Europy” (1831), kanoniera powstania listopadowego, przyrodnika, pedagoga i krajoznawcy, profesora botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa, jednego z głównych twórców ergonomii. Ta wybitna, historyczna postać stanowi sprawdzony i skuteczny „wehikuł” Fundacji w budowaniu współpracy z innymi organizacjami i jednostkami samorządu terytorialnego, a także tworzenia porozumienia – nawet z zagorzałymi przeciwnikami idei zintegrowanej Europy.

Powyższe cele połączyły Fundatora Olgierda Łukaszewicza,
Członków Rady i Zarządu Fundacji, którzy zapraszając do współpracy z Fundacją
obywateli Polski i UE, postanowili podjąć się ich realizacji
wspólnymi siłami – działając razem!

Dołącz do nas również Ty!

Zapraszamy: MyObywateleUE.org / WeCitizensEU.org