Kim jesteśmy

Obecnie rządzący Polską nie tylko chcą odciągnąć Polskę od Europy, jak uczyniło to stronnictwo Targowicy w końcu XVIII wieku. Długofalowo, chcą abyśmy przestali się czuć obywatelami Unii Europejskiej, a w istocie obywatelami w ogóle.

Chcą abyśmy przestali być ludźmi wolnymi, abyśmy się stali jedynie bezmyślnymi i posłusznymi zwolennikami tej władzy. Wszak pojęcie oraz instytucja obywatelstwa, czyli jednostki wolnej wobec totalistycznych zapędów i kaprysów władzy jest europejskim osiągnięciem, odróżniającym Europę na przykład od rosyjskiego samodzierżawia.

Uważamy, że jest obowiązkiem patriotycznych Polaków, świadomych miejsca swego kraju w historii, cywilizacji i geopolityce, świadomych interesów Polski dzisiaj i w przyszłości zatrzymać ten szkodliwy proces.

Musimy zatrzymać wykorzenianie Polski z Unii Europejskiej. To jest zadanie dla osób i zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Do nich należymy. Takie zadanie stawiamy sobie i naszej Fundacji. Inspirujemy się dziełem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, powstańca listopadowego, który w obliczu zagrożenia rządami despotycznymi i rosyjskim ekspansjonizmem wezwał Polaków do budowy zjednoczonej Europy, Europy wolnych narodów i obywateli.

prof. dr hab., prof. zw. Roman Kuźniar
Przewodniczący Rady Fundacji

\"\"

Czym się zajmujemy

Uważamy, że Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie swego położenia w Europie po 1989 roku,
czyli od czasu zapoczątkowania demokratycznych przemian, które przywróciły nas Europie, które przywróciły Polskę Europie. Nie przypadkowo Związek Sowiecki i rządzący dzięki jego wsparciu komuniści odcinali nas od Europy. Chcieli mieć wolne ręce w sposobie sprawowania władzy, w sposobie panowania nad Polakami. Dlatego po 1989 roku Polacy postanowili zagwarantować sobie wolność, niepodległość i demokrację poprzez włączenie się do Wspólnoty Europejskiej. Po raz pierwszy od 1989 roku ten historyczny wybór Polaków jest silnie kwestionowany.

Obóz władzy w Polsce realizuje teraz kierunek odwrotny, w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Wzniecając radykalnie antyeuropejską propagandę oraz pozbawione podstaw lęki, chce uzyskać legitymizację dla odebrania Polsce i Polakom ich europejskiej tożsamości. Wtedy, jak uważają obecnie rządzący, będzie im łatwiej sprawować władzę, jak komunistom, bez żadnych ograniczeń i w nieskończoność. Nowożytna historia Europy zna przykłady podobnych politycznych uzurpacji. Zawsze źle służą ich narodom, zawsze źle się kończą. Polacy-Europejczycy, wszak nie ma jednego bez drugiego, nie mogą na to pozwolić.

prof. dr hab., prof. zw. Roman Kuźniar
Przewodniczący Rady Fundacji

Wspierają nas