Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji

Witold Moszyński – Prezes Zarządu

My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego 


Nota biograficzna:

WITOLD MOSZYŃSKI (moszynski.pl | fb.com/obywatel.ue) – praktyk zarządzania z doświadczeniem zdobytym na kluczowych stanowiskach w firmach polskich i międzynarodowych, prywatnych oraz w spółkach Skarbu Państwa. CEO i założyciel HCCG – HUMAN CAPITAL CONSULTING GROUP Witold Moszyński & Partners. Konsultant biznesowy, trener i doradca liderów zespołów i całych organizacji. Od ponad 14 lat doradza zarządom i firmom z różnych branż w zakresie Human Capital Management oraz wdrożeń informacyjnych systemów zarządzania. Zainteresowania zawodowe łączy z naukowymi.

Wieloletni dyrektor personalny (m.in. w Grupie PKP, patrz: www.RaportHR.pl) oraz Redaktor Naczelny gazety Grupy PKP „Twoja Kolej” wydawanej w nakładzie ok. nakład 18 tys. egzemplarzy. Jako Przewodniczący Komitetu Sterującego odpowiadał za wdrożenie w PKP Zarządzania Talentami w modelu cloud (w chmurze obliczeniowej), koordynując współpracę 5 spółek zaangażowanych w ten projekt. W latach 2007-2012 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Money Expert S.A. W okresie tym spółka zanotowała siedmiokrotny wzrost poziomu zatrudnienia, trzykrotnie pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy szkoleniowo-rozwojowe dla swoich pracowników. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Prokurenta i Deputy Country Managera polskiej filii międzynarodowego koncernu D+S europe AG, a wcześniej Dyrektora Działu Obsługi Klienta Bancom Sp. z o.o.

Od 2010 r. jest Członkiem Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego, Eksperckiej Rady Konsultacyjnej i wykładowcą Uczelni Łazarskiego, współtwórcą programów: Executive MBA for Human Resources Professionals oraz Praktyka zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie, a od 2016 także Członkiem Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Laureat wielu konkursów i nagród indywidualnych (m.in. nagrody nadzwyczajnej Menedżer Sukcesu przyznanej w 2015 r. przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wyróżnienia Uczelni Łazarskiego – Brylant Łazarskiego, 1-szej nagrody w konkursie PARP „Rozwiązania jutra w HR” – „za zdolność do tworzenia innowacji i otwartość na zmiany”) oraz przyznanych organizacjom sektora prywatnego i publicznego, w których zarządzał kapitałem ludzkim, za prowadzenie polityki personalnej na najwyższym poziomie (Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014 i 2015, Profesjonalne ZZL 2014 i 2015, Złoty Platan Uczelni Łazarskiego, Godło Inwestora w Kapitał Ludzki 2010 i 2011).

Członek honorowy Konwentu Menedżerów Przedsiębiorstw Przyszłości. Członek PSZK oraz założyciel think tanku HumanExplorers.pl – grupy niekonkurencyjnych firm o rozpoznawalnych markach działających razem, a także współzałożyciel Stowarzyszenia „Polska OdNowa”. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji. Autor licznych publikacji oraz „Łowca Talentów” dla firm w Polsce i za granicą. Miał również zaszczyt pełnić funkcję Jurora Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, „TOP Manager HR”, „TOP Manager Kadr”, „HR Biznes Partner Roku”, „Pracownik Roku”.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego na kierunku MBA Human Resources, Agencji Rozwoju Gospodarczego na kierunku Nowoczesne Techniki i Metody Zarządzania Przedsiębiorstwem, jest certyfikowanym managerem (m.in. PRINCE2® Practitioner), absolwentem Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i w Weimarze, studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej także stypendystą GFPS e.V. (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa).

Funkcję Prezesa Zarządu „My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego” pełni od dnia ustanowienia fundacji.