Czym się zajmujemy

Uważamy, że Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie swego położenia w Europie po 1989 roku,
czyli od czasu zapoczątkowania demokratycznych przemian, które przywróciły nas Europie, które przywróciły Polskę Europie. Nie przypadkowo Związek Sowiecki i rządzący dzięki jego wsparciu komuniści odcinali nas od Europy. Chcieli mieć wolne ręce w sposobie sprawowania władzy, w sposobie panowania nad Polakami. Dlatego po 1989 roku Polacy postanowili zagwarantować sobie wolność, niepodległość i demokrację poprzez włączenie się do Wspólnoty Europejskiej. Po raz pierwszy od 1989 roku ten historyczny wybór Polaków jest silnie kwestionowany.

Obóz władzy w Polsce realizuje teraz kierunek odwrotny, w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Wzniecając radykalnie antyeuropejską propagandę oraz pozbawione podstaw lęki, chce uzyskać legitymizację dla odebrania Polsce i Polakom ich europejskiej tożsamości. Wtedy, jak uważają obecnie rządzący, będzie im łatwiej sprawować władzę, jak komunistom, bez żadnych ograniczeń i w nieskończoność. Nowożytna historia Europy zna przykłady podobnych politycznych uzurpacji. Zawsze źle służą ich narodom, zawsze źle się kończą. Polacy-Europejczycy, wszak nie ma jednego bez drugiego, nie mogą na to pozwolić.

prof. dr hab., prof. zw. Roman Kuźniar
Przewodniczący Rady Fundacji

Kim jesteśmy

Obecnie rządzący Polską nie tylko chcą odciągnąć Polskę od Europy, jak uczyniło to stronnictwo Targowicy w końcu XVIII wieku. Długofalowo, chcą abyśmy przestali się czuć obywatelami Unii Europejskiej, a w istocie obywatelami w ogóle.

Chcą abyśmy przestali być ludźmi wolnymi, abyśmy się stali jedynie bezmyślnymi i posłusznymi zwolennikami tej władzy. Wszak pojęcie oraz instytucja obywatelstwa, czyli jednostki wolnej wobec totalistycznych zapędów i kaprysów władzy jest europejskim osiągnięciem, odróżniającym Europę na przykład od rosyjskiego samodzierżawia.

Uważamy, że jest obowiązkiem patriotycznych Polaków, świadomych miejsca swego kraju w historii, cywilizacji i geopolityce, świadomych interesów Polski dzisiaj i w przyszłości zatrzymać ten szkodliwy proces.

Musimy zatrzymać wykorzenianie Polski z Unii Europejskiej. To jest zadanie dla osób i zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Do nich należymy. Takie zadanie stawiamy sobie i naszej Fundacji. Inspirujemy się dziełem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, powstańca listopadowego, który w obliczu zagrożenia rządami despotycznymi i rosyjskim ekspansjonizmem wezwał Polaków do budowy zjednoczonej Europy, Europy wolnych narodów i obywateli.

prof. dr hab., prof. zw. Roman Kuźniar
Przewodniczący Rady Fundacji

Wspierają nas