Wielkie samorządowe czytanie
Polskiego Projektu Konstytucji dla Europy
W.B. Jastrzębowskiego z 3 maja 1831 r.

Fundacja My Obywatele Unii Europejskiej, przy współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, zaprasza na internetową prapremierę filmu pt. „Wielkie samorządowe czytanie Polskiego Projektu Konstytucji dla Europy W.B. Jastrzębowskiego z 1831 roku”.

50 samorządowców z całej Polski, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i marszałkowie, odpowiadając na apel Olgierda Łukaszewicza – założyciela fundacji oraz Witolda Moszyńskiego – prezesa zarządu fundacji, czyta wybrane artykuły z tego dzieła. Również prezydenci RP, Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski, uświetnili projekt czytaniem fragmentów „Traktatu o wiecznym pokoju między narodami ucywilizowanymi”, który powstał na polu bitewnym Olszynki Grochowskiej. Profesor Roman Kuźniar, wybitny znawca tematu, przybliża treści tego zapomnianego dokumentu i objaśnia jego dzisiejszą aktualność. W filmie zobaczymy także potomków wielkiego Polaka oraz autorkę jego biografii.

W minionych miesiącach Senat RP, Sejmik Województwa Mazowieckiego i Rada m.st. Warszawy, w swoich uchwałach zwróciły uwagę opinii publicznej na projekt „Konstytucji dla Europy” autorstwa W.B. Jastrzębowskiego. Pomimo, iż w roku 2008, decyzją ówczesnego Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, tekst napisany przez polskiego wizjonera został przełożony na 5 języków i upowszechniony wśród dyplomatów Unii Europejskiej, w Polsce do dziś jest on prawie nieznany. 

Intencją autorów i organizatorów „Wielkiego Czytania” jest szeroka popularyzacja tego niezwykłego, wizjonerskiego dokumentu. Wiele zawartych w dziele Jastrzębowskiego idei zrealizowało się w UE. Jego autor zasługuje na to, by znaleźć się wśród ojców Zjednoczonej Europy.

Obchodząc 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja przypominamy, że projekt Jastrzębowskiego ogłoszony został w czterdziestolecie wielkiej majowej Konstytucji. Dziś jest świadectwem zaskakująco dojrzałej myśli politycznej, która pojawiła się podczas Powstania Listopadowego.

Oglądając film pt. „Wielkie samorządowe czytanie Polskiego Projektu Konstytucji dla Europy
W.B. Jastrzębowskiego z 1831 roku”, uczcijmy Dzień Europy, który przypada 9 maja.

Film znajdziecie Państwo na stronach Fundacji My Obywatele UE www.MyobywateleUE.org, www.KonstytucjaDlaEuropy.eu oraz w mediach społecznościowych: facebook.com/MyObywateleUE
i na kanale YouTube Fundacji, a także na stronie Warszawskiej Izby Gospodarczej www.wig.waw.pl

Projekt „Wielkiego samorządowego czytania Polskiego Projektu Konstytucji dla Europy z 1831 roku”, jest objęty honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Zapraszamy również do obejrzenia nagrania pt. „Pierwsza Konstytucja dla Europy” zrealizowanego przez Urząd m.st. Warszawy we współpracy z naszą Fundacją:


Konstytucja dla Europy z 3 maja 1831 roku 

projekt Powstańca Listopadowego

Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Patrona Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej
Konstytucja dla Europy z 3 maja 1831 r. - projekt Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego