DziekujeCiUnio.pl   •   ThankYouEU.pl

Szanowne Obywatelki i Obywatele RP i UE
Beneficjenci funduszy europejskich!
Nadszedł czas, aby powiedzieć Unii Europejskiej

,,DZIĘKUJĘ ZA DOFINANSOWANIE MOJEGO PROJEKTU…
/ INWESTYCJI… W MOJEJ OKOLICY”
Umieśćcie w Internecie Wasze krótkie filmiki lub zdjęcia.
Pokażcie Wasze uśmiechnięte twarze.
Zapraszamy do wspólnej budowy listy z podziękowaniami dla UE.

 

„OBYWATELSKA LISTA WDZIĘCZNOŚCI DLA UE ZA SOLIDARNOŚĆ Z POLSKĄ” – to akcja zainicjowana przez naszą fundację w celu umożliwienia obywatelom Polski łatwego złożenia podziękowań dla Unii Europejskiej oraz zaprezentowania świadectw wskazujących, jak fundusze europejskie wpłynęły na rozmaite rozwój Polski, w tym naszych „małych ojczyzn”.

Na stronie dostępnej pod adresami: DziekujeCiUnio.pl  •  ThankYouEU.pl każdy zainteresowany może podpisać Listę Wdzięczności poprzez złożenie krótkiego podziękowania dla Unii Europejskiej za Solidarność z Polską. Prócz podziękowań słownych zachęcamy również do zamieszczania fotografii lub krótkich filmików zawierających tabliczki informujące o wkładzie UE w modernizację Polski.

Na tej stronie zamieszczony jest również apel pomysłodawcy akcji Olgierda Łukaszewicza:

Akcja tę rozpoczęliśmy początkowo na Facebooku, gdzie w grupie dostępnej pod adresem www.fb.com//WdzieczniUE także zamieszczone zostały pierwsze podziękowania. Obecnie grupa ta pozwala na prowadzenie dyskusji pomiędzy jej członkami – osobami, które… potrafią dziękować i docenić wkład UE w rozwój Polski.