Pakt dla Euro

Warszawa, 25.02.2019 My, niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych, biorąc pod uwagę, że: członkostwo w strefie euro oznacza nie tylko większe bezpieczeństwo ekonomiczne, ale również polityczne Polski, zgodnie z ocenami większości ekonomistów, członkostwo w strefie euro przyspieszy długookresowy rozwój naszego kraju, przygotowany we właściwy sposób kraj nie ma powodu obawiać się, że w wyniku wprowadzenia euro […]

Czytaj więcej